آرشيو سبک زندگی ایرانی

  • 23/خرد/1394 - 10:14
    همسر آزاری یکی از آسیب های اجتماعی پنهان است که معمولا در محیط بسته خانه شکل می گیرد وباعث از هم گسستگی کانون خانواده میشود.
  • 23/خرد/1394 - 10:09
    جالب ترین بخش قصه ی پر از غصه ی صدا و سیما ختم خواهد شد به جایی که دیگر در صدا و سیمایش چادر و حجاب هیچ جایگاهی ندارد و یکی یکی برنامه ها و فیلم ها نیت کرده اند به کلی دور حجاب یک خط قرمز بکشند .
  • 22/ارد/1394 - 11:22
    مرد خانواده فردی دست وپا چلفتی وخنگ به تصویر کشیده شده که حتی پسرش هم نمیتواند به اوتکیه کند ومشکلاتش را همراه با پدر حل نماید،همه در کار هم دخالت میکنند وهیچ کس حریم خصوصی افراد را رعایت نمیکند